Договор строительного подряда

Під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників) обов’язково враховувати Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.08. 05 р. № 668 (далі — Загальні умови). Водночас фінансування будівництва (зведення) житлових будинків, їх частин або житлових приміщень здійснюється в особливому порядку, передбаченому Законом України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.03 р. № 978-IV.

Істотними умовами договору підряду є: найменування та реквізити сторін; місце і дата укладення договору підряду; предмет договору підряду; договірна ціна; строки початку та закінчення робіт (будівництва об’єкта); права та обов’язки сторін; порядок забезпечення виконання зобов’язань за договором підряду; умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва; порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами; порядок залучення субпідрядників; вимоги до організації робіт; порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об’єкта); порядок розрахунків за виконані роботи; порядок здачі-приймання закінчених робіт (об’єкта будівництва); гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва), порядок усунення недоліків; відповідальність сторін за порушення умов договору підряду; порядок врегулювання спорів; порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.

Договори будівельного підряду за участі іноземних суб’єктів господарювання укладають і виконують в порядку, передбаченому ЦКУ і ГКУ, з урахуванням особливостей, встановлених Загальними умовами, іншими актами законодавства.

 

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати