Договір факторингу

Слід враховувати, що факторинг — фінансова послуга. Тому надавати її можуть тільки банки чи небанківські фінансові установи, а також фізособи-підприємці, які мають право на надання фінпослуг (ст. 1079 ЦКУ).

В основному факторинг обслуговує не один правочин з одним покупцем, а цілий набір поставок з безліччю покупців. Ось тому необхідно складати додаток до договору, де б містився перелік Дебіторів, а також реєстрів рахунків-фактур, що підтверджують права вимоги, яких набуває фактор (див. п. 1.1 договору).

Перед нами найбільш поширений договір — факторинг з регресом. У ньому міститься умова, за якою фактор у разі невиконання покупцем (дебітором) свого зобов'язання (тобто при несплаті за товар, роботи, послуги чи настанні інших зазначених умов) «повертає» клієнту заборгованість цього несумлінного покупця. А клієнт повинен вчинити зворотний викуп права вимоги (див. п. 2.3 договору).

Зобов'язання щодо зворотного викупу клієнтом права вимоги можуть забезпечуватися, наприклад, заставою. У такому разі укладається договір застави, у якому наводиться перелік забезпечень (нерухомість, інші активи), а безпосередньо договір факторингу може містити таку умову: «Як забезпечення виконання Клієнтом зобов'язань щодо здійснення зворотного викупу Права вимоги Сторони укладають Договір застави, за яким...».

При факторингу без регресу всі ризики неплатежу з боку покупця бере на себе фактор. Іншими словами, стягнути прострочений грошовий борг — головний біль фактора. Саме він буде вживати заходів для його одержання, аж до подання позову до суду. Тут звертаємо ваша увага на таку деталь. Факторинг не можна розглядати як панацею, що врятує постачальника від проблем із несумлінними покупцями. Фактор ніколи не піде на фінансування без регресу і застави за договорами з неперевіреними покупцями. Факторинг без регресу — це вже найвищий ступінь довірчих відносин, перевірених часом і підтверджених історією клієнта зі своїми покупцями.

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати