Договір комісії

Якщо правочини, які потрібно бути виконати комісіонеру, пов’язані з ліцензованою діяльністю, йому потрібно буде отримати ліцензію. Це саме стосується й інших необхідних дозволів, висновків, патентів, свідоцтв, сертифікатів тощо. Річ у тім, що комісіонер діє від свого імені, а отже, приймає на себе всі права та обов’язки за договорами, що укладаються з третіми особами, та несе за них відповідальність.

Отримавши від комітента товар на реалізацію, комісіонер не стає його власником. Такі самі суми коштів, що надійшли йому за реалізований товар, так само як і майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, не переходять у власність комісіонера (ст. 1018 ЦКУ). Це майно (гроші) йдуть через комісіонера транзитом до комітента або третьої особи.

Декілька слів хочеться сказати і про долю додаткової вигоди, отриманої від виконання доручення, — вона належить комітенту (ч. 2 ст. 1014 ЦКУ). Тобто, якщо комісіонер продав товар за більш високою ціною, ніж була установлена комітентом, різницю все рівно потрібно віддати останньому. Хоча для таких випадків можна обумовити додаткову комісійну плату для комісіонера.

Не забувайте: і комітент, і комісіонер мають право в односторонньому порядку відмовитися від договору комісії. Щоправда, комісіонер може це зробити тільки якщо договір комісії безстроковий. Причому він зобов’язаний попередити комітента про це не пізніше ніж за 30 днів. В обох випадках відмови від договору комітент повинен розпорядитися своїм майном: якщо відмова з його ініціативи, то у строк, встановлений договором, за відсутності строку — негайно. А якщо відмова з ініціативи комісіонера, у комітенту є 15 днів із дня одержання повідомлення від комісіонера для того, щоб визначити подальшу долю свого майна. Якщо ж комітент цього не зробить, то комісіонер вправі передати майно на зберігання за рахунок комітента або продати його за найбільш вигідною для комітента ціною (ст. ст. 1025, 1026 ЦКУ).

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати