Договір оренди будівлі, споруди (іншого об’єкта нерухомості)

Варто пам’ятати: до укладення договору орендодавець повинен попередити орендаря про особливі властивості та недоліки об’єкта оренди, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна орендаря або інших осіб чи призвести до пошкодження самої речі під час користування нею. Орендар (його уповноважений представник) зобов’язаний у присутності орендодавця чи його представника перевірити справність речі (ст. 767 ЦКУ). Крім того, орендодавець має повідомити орендаря про всі права третіх осіб на об’єкт оренди.

Специфіка договору оренди будівлі в тому, що строк його дії на підставі ч. 1 ст. 795 ЦКУ починається одразу після оформлення акта про передачу її орендарю. Щоправда, сторони вправі встановити в договорі й інший момент відліку.

Ще зверніть увагу — до вимог про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням об’єкта оренди та про відшкодування витрат на поліпшення орендованої нерухомості застосовують позовну давність в один рік (ч. 1 ст. 786 ЦКУ).

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати