Договір переведення боргу

На підставі ст. 520 ЦКУ боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора. Таким чином, переведення боргу являє собою заміну боржника в зобов'язанні. Саме тому ще до укладення договору переведення боргу потрібно одержати таку згоду в письмовій формі (п. 6 зразка договору переведення боргу). Без неї договір переведення боргу може бути за позовом кредитора чи будь-якої іншої зацікавленої особи визнаний недійсним.

Заміна боржника не погіршує його правового положення в зобов'язанні. Згідно зі ст. 522 ЦКУ новий боржник у зобов'язанні має право висунути проти вимог кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником. Наприклад, новий боржник може наводити заперечення, що базуються на його особистих відносинах з кредитором, зокрема вимагати заліку зустрічної вимоги, посилатися на прощення боргу тощо.

І ще зверніть увагу, що порука і застава, встановлені іншою особою, припиняються після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником. А застава майна первісного боржника зберігається після його заміни, якщо інше не передбачено законом чи договором (ст. 523 ЦКУ).

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати