Договір підряду на проведення проектно-пошукових робіт

Договір підряду на проектні та пошукові роботи  закріплено в § 4 глави 61 ЦКУ. Звідси перша особливість у правовому регулюванні цього договору: за ч. 2 ст. 887 ЦКУ до договору підряду на проектні та пошукові роботи застосовуються положення ЦКУ, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, вже перші відмінності у правовому регулюванні цього договору містять норми § 4 глави 61 ЦКУ, які за загальним правилом застосовують до врегулювання виняткового цього виду підрядного договору.

Окрім того, до врегулювання цих відносин застосовуються також спеціальні нормативно-правові акти, наприклад, Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.99 р. № 687-XIV, ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", затверджені наказом Мін регіону України від 03.03.12 р. № 98.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати