Договір поруки

За загальним правилом відповідальність поручителя та боржника перед кредитором солідарна. Хоча законодавець передбачив можливість субсидіарної відповідальності поручителя. А для цього треба небагато: записати в договорі поруки саме такий вид відповідальності поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором в тому самому обсязі, що і боржник (сплата основного боргу, штрафних санкцій, відшкодування збитків), якщо інше не встановлено договором поруки (ч. 2 ст. 554 ЦКУ).

При виконанні поручителем свого зобов’язання за договором поруки, за умови, що на момент його виконання боржник самостійно виконав забезпечене зобов’язання і не повідомив про це свого поручителя, останній має право вимагати від кредитора повернення сплачених коштів або пред’явити до боржника зворотну вимоги (регрес). Тож радимо боржникам одразу після виконання обов’язку забезпеченого порукою, повідомити поручителя письмово. Це полегшить їх становище за необхідності доводити момент повідомлення поручителя про виконання свого зобов’язання перед кредитором.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати