Договір відступлення права вимоги

Згідно з ч. 1 ст. 512 ЦКУ кредитора в зобов'язанні можна замінити іншою особою, у результаті передачі ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Після укладення договору відступлення права вимоги (купівлі-продажу дебіторської заборгованості тощо) відбувається заміна кредитора в зобов'язанні. У даному разі новий кредитор займає місце старого (первісного), згаданого в п. 1.1 договору відступлення права вимоги. У разі якщо заміна кредитора в рамках відступлення права вимоги відбувається не за всіма зобов'язаннях боржника, що випливає з договору, а лише у відношенні деяких зобов'язаннями (наприклад, тільки з приводу зобов'язання сплатити гроші за отриманий товар), то відповідне право вимоги слід особливо ідентифікувати в договорі відступлення.

Якщо боржника в письмовому вигляді не повідомили про заміну кредитора в зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У подібній ситуації виконання боржником свого боргу первісному кредитору є належним виконанням (ч. 2 ст. 516 ЦКУ). Саме тому договір відступлення права вимоги (п. 2.2) покладає на первісного кредитора обов'язок щодо повідомлення боржника про відступлення права вимоги, що відбулося. Водночас це повідомлення може надіслати і новий кредитор, який мусить надати боржникові докази переходу права вимоги, що відбувся (ч. 2 ст. 517 ЦКУ).

Як правило, відступлення права вимоги відбувається з метою погашення наявної заборгованості між первісним і новим кредитором (п. 1.2 договору). Однак це не єдиний варіант одержання компенсації за відступлене право. Сторони можуть обумовити в договорі інший обов'язок нового кредитора (оплатити кошти, передати товар, виконати послуги тощо).

Згідно зі ст. 515 ЦКУ не можна відступати зобов'язання, нерозривно пов'язані з кредитором, зокрема, зобов'язання щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я чи смертю.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати