Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них (Форма № ИНВ-9)

Особливості Заповнення:
     
Застосовуються при інвентаризації дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них у всіх місцях зберігання і безпосередньо у виробництві. Акти складаються у двох примірниках інвентаризаційною комісією, підписуються комісією та матеріально відповідальною особою. Один примірник передається в бухгалтерію для складання порівнювальної відомості, а другий залишається у матеріально відповідальної особи.
     
До початку інвентаризації від кожної матеріально відповідальної особи береться розписка. Розписка включена в заголовну частину акту.
     
При зміні матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках (матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, і бухгалтерії).
     
Номенклатура виробів і напівфабрикатів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та природних алмазів і послідовність розташування їх у графі 2 встановлюються міністерствами (відомствами) в залежності від наявності асортименту виробів і напівфабрикатів на підприємствах і в установах.
     
Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів,
     
містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях
     
обладнання, приладах та інших виробах (форма N інв-8а)
     
Застосовуються при інвентаризації дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах.
     
Опис складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією по кожній одиниці об'єкта в цілому по підприємству (організації), підписується комісією та матеріально відповідальною особою (особами) і передається в бухгалтерію.
     
При складанні опису об'єкти обліку повинні бути записані по групах в порядку, передбаченому Інструкцією щодо заповнення форми "Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах" (форма N інв-8а), затвердженими наказом Держкомстату СРСР за погодженням з Мінфіном СРСР від 03.11.87 N 197.
 

       
Затверджено: постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 № 241

Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них (Форма № ИНВ-9)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати