Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що знаходяться в дорозі (Форма № ИНВ-6)


Особливості Заповнення:
      
Застосовується для виявлення кількості і вартості матеріалів і товарів, які в момент інвентаризації знаходяться в дорозі.
     
Акт складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією на підставі документів, що підтверджують перебування матеріалів і товарів в дорозі, підписується і передається в бухгалтерію.
                              
* * *
     
При автоматизованій обробці даних з обліку результатів інвентаризації матеріальних цінностей відвантажених, що знаходяться на відповідальному зберіганні та в дорозі, форми N N інв-4, інв-5, інв-6 формуються засобами обчислювальної техніки.
 

       
Затверджено: постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 № 241

Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що знаходяться в дорозі (Форма № ИНВ-6)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати