Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів (Форма № ИНВ-10)

Особливості Заповнення:
     
Застосовується при інвентаризації незакінчених ремонтів будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об'єктів основних засобів. Акт складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією на підставі перевірки стану робіт в натурі, підписується і передається в бухгалтерію.
     
При автоматизованій обробці даних з обліку результатів інвентаризації форма N інв-10 у вигляді машинограми із заповненими графами з 1 по 6, 8 і 9 видається комісії. Комісія на підставі перевірки стану робіт в натурі заповнює гр. 7, і після оформлення в установленому порядку форма передається на обчислювальну установку для виявлення результатів інвентаризації

Затверджено: постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 № 241

Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів (Форма № ИНВ-10)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати