АКТ № ___ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-3)

Особливості заповнення: застосовується для оформлення витрат на вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні (ліквідації). Акт складається удвох примірниках комісією, призначеною керівником сільськогосподарського підприємства, затверджується керівником сільськогосподарського підприємства або особою, на те уповноваженою. Перший примірник Акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад запасних частин, що залишилися в результаті їх списання (ліквідації), а також матеріалів, металобрухту і т. п.
Затверджено: наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701

АКТ № ___ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-3)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати