Акт № ___ на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю). Форма № ПБАСГ-2

Затверджен: Наказом Мінагрополітики України від 21.02.08 р. № 73

Особливості заповнення: В Акті зазначається назва об'єкту обліку, площа в гектарах та справедлива вартість поточного біологічного активу рослинництва.

 

Акт складається та підписується керівником структурного підрозділу та бухгалтером.

Акт є підставою для відображення в бухгалтерському обліку вибуття поточних біологічних активів рослинництва за кредитом субрахунку 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" в кореспонденції з дебетом субрахунку 231 "Рослинництво".

Приклад заповнення у газеті "Все про бухгалтерський облік" № 80 за 2013 р.

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати