Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

Затверджено: Постанова Правління Національного банку України від 29.12.17 р. № 148

Особливості ведення: 

1. Порушення, що виявлені в результаті перевірки порядку ведення касової книги і касових документів, їх оформлення, зазначаються в пункті 4 акта про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою (далі - акт про перевірку).

2. Порушення порядку оприбуткування надходжень готівки, виявлені під час перевірки, відображаються в таблиці 1 пункту 5 та пункті 6 акта про перевірку.

3. Порушення самостійно встановленого ліміту каси, виявлені під час перевірки, відображаються в таблиці 2 пункту 7 та пункті 8 акта про перевірку.

4. Порушення, що виявлені в результаті перевірки питань одержання установою/підприємством / фізичною особою - підприємцем значних сум готівки, зазначаються в пункті 9 акта про перевірку.

5. Інформація про виявлені порушення порядку витрачання готівки з виручки (конкретні дати та суми) зазначається в пункті 10 акта про перевірку.

6. Інформація про виявлені під час перевірки порушення порядку видачі готівки під звіт та її використання зазначається в таблиці 3 пункту 11 та пункті 12 акта про перевірку.

7. Факти порушень установлених граничних обмежень під час розрахунків готівкою установ/підприємств / фізичних осіб - підприємців у разі їх виявлення зазначаються в таблиці 4 пункту 13 та пункті 14 акта про перевірку з наведенням їх конкретних розмірів.

8. Інші порушення встановленого порядку ведення касових операцій зазначаються в пункті 15 акта про перевірку.

9. Залежно від специфіки деяких видів господарської діяльності та завдань, що покладені на органи Державної фіскальної служби України, до акта про перевірку цими органами можуть уноситися зміни.

Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати