Акт №___ про приймання матеріалів (Типова форма № М-7)

Особливості заповнення:
       Застосовується для оформлення приймання матеріальнихцінностей, які мають кількісні  та  якісні  розбіжності  з  даними супровідних документів постачальника;   складається   також  при прийманніматеріалів,  які прибули без документів.
Після приймання цінностей акти з прикладанням документів  (товарно-транспортних накладних) передаються:  один  до  бухгалтерії  підприємства для обліку переміщення  (руху)  матеріальних  цінностей,  а  другий  відділу постачання  або   юридичному відділу   для   направлення листа-претензії постачальнику.        

       Необхідні додаткові  дані,  які  не  відокремлені  у   формі окремими рядками, записуються у розділі "Інші дані".
     Акт у 2-х примірниках  складається  приймальною  комісією з обов'язковою   участю   матеріально відповідальної особи  та представника    відправника   (постачальника) або представника
незацікавленої організації.
     Акт затверджується керівником  піприємства  (організації)  чи
особою, яка на те уповноважена.
     

Затверджено: Наказ Мінстату України від від 21.06.96 р. № 193

Акт №___ про приймання матеріалів (Типова форма № М-7)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати