Акт про приймання устаткування (Типова форма № М-15)

Особливості заповнення: при здiйсненнi монтажних робiт пiдрядним способом до складу приймальної комiсiї входить також представник пiдрядної монтажної органiзацiї. В цьому випадку складається окремий акт на передачу устаткування на вiдповiдальне збереження, уповноважений представник монтажної органiзацiї розписується безпосередньо в актi, i йому передається копiя акта.

Затверджено: наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193

Акт про приймання устаткування (Типова форма № М-15)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати