Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів

Затверджено: Наказ Мінфіну України від 13.09.16 р. № 818.

Особливості заповнення:

1. Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів застосовується для оформлення господарських операцій з приймання основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації.

2. Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, інвентарного (номенклатурного) номера, первісної (переоціненої) вартості, вартості ремонту, реконструкції, модернізації об’єкта, найменування підприємства (організації) або суб’єкта державного сектору (структурного підрозділу), що повертає відремонтовані, реконструйовані, модернізовані основні засоби, та інших відомостей. Зміни в характеристиці об’єкта основних засобів, пов’язані з його реконструкцією чи модернізацією тощо, вносяться до відповідного розділу акта, інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів, технічної документації об’єкта основних засобів тощо. За відсутності даних у відповідних графах проставляється прочерк.

Інформація про отримані матеріальні цінності у процесі ремонту, реконструкції, модернізації об’єкта основних засобів вноситься до розділу «Підлягають оприбуткуванню матеріали після ремонту, реконструкції, модернізації».

3. Акт складається у двох примірниках і підписується представником підприємства (організації) або суб’єкта державного сектору (структурного підрозділу), яким виконувалися ремонт, реконструкція та модернізація основних засобів, та представником суб’єкта державного сектору, уповноваженим на прийняття основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації. Акт затверджується керівником суб’єкта державного сектору, що приймає об’єкт основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації.

Перший примірник акта передається до бухгалтерської служби для відновлення нарахування амортизації та здійснення відповідних записів в інвентарних картках обліку об’єкта основних засобів тощо. Другий примірник передається підприємству (організації) або суб’єкту державного сектору (структурному підрозділу), яким виконувалися ремонт, реконструкція та модернізація основних засобів.

Детальніше про заповнення акта у № 120 за 2016 р.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати