АКТ відбору проб для випробувань

Додаток 19 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 15 розділу IV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення акта відбору проб для випробувань

 

1. Акт відбору проб для випробувань (далі - акт) є підставою для зняття з обліку військового майна, яке було витрачено під час випробувань, та контролю за правильністю відбору проб для їх проведення.

 

2. Акт складається під час відбору проб військового майна, яке надійшло (відвантажується) і знаходиться на зберіганні. Акт складається комісією, призначеною наказом командира (начальника) військової частини (центру забезпечення).

3. Акт складається в двох примірниках. Перший примірник передається до служби забезпечення військової частини, обліково-операційного підрозділу (підрозділу територіального забезпечення військ) центру забезпечення, другий - до лабораторії разом з узятими пробами.

АКТ відбору проб для випробувань

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати