АКТ-ВИМОГА на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (Типова форма № М-10)

 Використовуються :
   
  Використовується для   обліку   відпуску   матеріалів   понад встановленого ліміту або при заміні матеріалів  і  є  основою  для списання матеріалів зі складу.
     Акт-вимога виписується  на  один  вид  матеріалів   та   його багаторазовий відпуск  у  межах  ліміту  у двох примірниках:  один примірник для одержувача (цеху,  дільниці та т.п.),  другий -  для складу.
     Комірник відмічає в  обох  примірниках  акту-вимоги  дату  та кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок.
     В акті-вимозі   одержувача   (цеху,   дільниці    та    т.п.) розписується завідуючий складом (комірник), в акті-вимозі складу - представник одержувача (цеху, дільниці).
     Здача актів-вимог  до  бухгалтерії  або  на  обробку засобами обчислювальної техніки здійснюється після видачі  всієї  кількості матеріалу, що вимагається.
     Понадлімітний відпуск  матеріалів  та  заміна   одних   видів матеріалу іншими   допускається   тільки   з   дозволу   директора підприємства (організації),  головного інженера або  осіб,  на  те уповноважених, і   після   погодження   з  відповідними відділами підприємства.

Затверджено: Наказ Мінстату України від від 21.06.96 р. № 193

АКТ-ВИМОГА на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (Типова форма № М-10)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати