Акт закладання (освіження) військового майна

Додаток 44 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 60 розділу ІV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення акта закладання (освіження) військового майна

1. Акт закладання (освіження) військового майна (далі - акт) призначений для оформлення закладання військового майна на тривале зберігання та його освіження і є підставою для внесення змін до облікових регістрів.

Назва акта має відображати суть операції з обліку військового майна, яка оформлюється (наприклад, "Акт закладання військового майна", "Акт освіження військового майна"). Непотрібне слово закреслюється.

2. Акт складається комісією військової частини (центру забезпечення), візується начальником фінансово-економічного органу та затверджується командиром військової частини (начальником центру забезпечення).

Підпис особи, яка затвердила акт, скріплюється гербовою мастиковою печаткою.

3. Акт складається у трьох примірниках (перший залишається у справах військової частини (центру забезпечення), другий - надсилається начальнику служби забезпечення органу військового управління, третій передається до фінансово-економічного органу).

4. У разі складання акта на військове майно, що обліковується за партіями і заводами-виробниками, ці дані записуються до графи 2 після кожного найменування військового майна.

Акт закладання (освіження) військового майна

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати