АТЕСТАТ військової частини

Додаток 7 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 11 розділу III)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення атестата військової частини

1. Атестат військової частини (далі - атестат) є документом, що дає право на зарахування військової частини на забезпечення військовим майном за новим місцем її дислокації (забезпечення).

2. Атестат виписується в службі забезпечення органу військового управління або в службі забезпечення військової частини. У службі забезпечення військової частини атестат виписується тільки у випадку, коли до неї приписана на забезпечення інша військова частина.

3. До атестата записується військове майно, що обліковується за військовою частиною на день вибуття. У разі великої кількості найменувань військове майно в атестат може не записуватися. У цьому випадку до нього додається відомість, що відображає дані граф 1 - 11 змістової частини атестата. Відомість підписується тими самими посадовими особами.

4. У графі 11 записуються дати видачі військового майна, якому встановлено строки експлуатації. Щодо боєприпасів, пального і продовольства в цій графі записується забезпеченість у розрахунково-постачальних одиницях.

У графі 7 для пального записуються: у чисельнику - залишок невикористаного ліміту витрати пального, у знаменнику - залишок за планом постачання пального.

5. У разі зарахування на забезпечення технічними засобами пропаганди військова частина подає до органу, який здійснюватиме її забезпечення, разом з атестатом книгу обліку за номерами і закріплення озброєння та військової техніки, у якій повинні бути записані типи, марки та заводські номери всіх технічних засобів пропаганди, які обліковуються.

6. Залишкова вартість військового майна визначається згідно з пунктом 9 розділу I Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України.

 

 

 

АТЕСТАТ військової частини

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати