ДЕННИЙ ЗАБІРНИЙ ЛИСТ № ____

Особливості заповнення: завідувачем виробництвом щодня, напередодні дня торгівлі окремо на кожного одержувача продукції в двох екземплярах і реєструються в спеціальному журналі, де вказують: номер., дату видачі забірного листка і його номер, розписку матеріально-відповідальної особи в одержанні бланка забірного листа. Денний забірний лист підписується керівником підприємства і головним бухгалтером після його виписки, але до відпуску виробів з кухні, завідувач виробництвом і особа, що одержала продукцію, розписуються в графах за кожен відпуск-одержання продукції в двох екземплярах. Перший екземпляр забірного листа передається особі, що одержала продукцію, а другий залишається в завідувача виробництвом.
Затверджено: Додатком 10 до пункту 2.2 Методичних рекомендацій із упровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, які приведені у відповідність з міжнародними стандартами, затверджених наказом Мінекономіки від 17.06.2003 р. № 157

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати