Донесення про наявність та рух військового майна

Додаток 17 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 13 розділу IV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення донесення про наявність та рух військового майна

1. Донесення про наявність та рух військового майна (далі - донесення) призначене для обліку наявності та руху військового майна у підрозділі (майстерні, цеху) і службі забезпечення військової частини, а також є звітним документом і заявкою на постачання військового майна, якого не вистачає.

2. У підрозділі (майстерні, цеху) донесення складається у двох примірниках. Донесення про наявність та рух військового майна подається разом із виконаними нарядами на ремонт (модернізацію, зберігання, дослідження технічного стану, виготовлення, обробку) і оформленими актами технічного стану військового майна.

Донесення підписується командиром (начальником) підрозділу (майстерні, цеху).

Перший примірник подається до служби забезпечення військової частини (обліково-операційного підрозділу центру забезпечення), другий - залишаться в підрозділі (майстерні, цеху).

3. У графах 8 і 13 за необхідності записуються відповідні додаткові дані щодо руху військового майна (трофеї, бойові втрати тощо).

 

4. До донесення додаються всі прибуткові та видаткові первинні документи за звітний період.

 

Донесення про наявність та рух військового майна

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати