ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС № ___ (Типова форма № М-21)

Використовуються :
   
      Складається при     знятті     натуральних     залишків     втоварно-матеріальних цінностей   по   кожному   окремому   складу,дільниці, об'єкту,  які знаходяться  у  матеріально-відповідальних
осіб.
     В опису вказуються: найменування матеріалів, їх номенклатурні номери, тип,  сорт,  розмір   та інші ознаки відмінності.  В кінці інвентаризаційного опису  підписуються  усі   члени   комісії   та матеріально-відповідальні особи.

Затверджено: Наказ Мінстату України від від 21.06.96 р. № 193

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС № ___ (Типова форма № М-21)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати