Инвентаризационная опись основных средств (форма ИНВ-1)

Особливості заповнення:

Інвентаризаційний опис застосовується для оформлення даних інвентаризації основних засобів (будівель, споруд, передавальних пристроїв машин і обладнання, транспортних засобів, інструменту, обчислювальної техніки, виробничого і господарського інвентарю тощо). Інвентаризаційний опис складається в одному примірнику комісією окремо за кожним місцезнаходженням цінностей і посадової особи, відповідальної за збереження основних засобів. До початку інвентаризації від кожної особи або групи осіб, що відповідають за збереження цінностей, береться розписка. Розписка включена в заголовну частину форми. На останній сторінці форми перед підписом голови комісії дано дві вільні рядки для запису останніх номерів документів у разі руху основних засобів під час інвентаризації. Форма інвентаризаційного опису N інв-1 розрахована для відображення даних інвентаризації на три дати. Опис друкується з вкладними листами, кількість яких визначає замовник бланків. При автоматизованій обробці даних з обліку результатів інвентаризації форма N інв-1 видається комісії у вигляді машинограми із заповненими графами з 1 по 6 і 8. В описі комісія заповнює графу 7 про фактичну наявність інвентарних об'єктів. При виявленні об'єктів, які не відображені в акті, а також об'єктів, по яким відсутні дані, що характеризують їх, комісія повинна включити відсутні відомості до інвентаризаційного опису. Графа 6 "Номер паспорта" заповнюється на основні засоби, що містять дорогоцінні метали. На основні засоби, прийняті в оренду, опис складається окремо. Після оформлення у встановленому порядку опис передається в бухгалтерію або на обчислювальну установку для складання порівнювальної відомості.

Затверджено: постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 № 241

 Инвентаризационная опись основных средств (форма ИНВ-1)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати