Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (Форма № ИНВ-5)

Особливості Заповнення:
      
Застосовується при інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання. Опис складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією і, підписана членами комісії та матеріально відповідальною особою (у разі прийняття цінностей на зберігання), передається в бухгалтерію.
     
До початку інвентаризації від кожної матеріально відповідальної особи або групи осіб, що відповідають за збереження товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на зберігання, береться розписка. Розписка включена в заголовну частини інвентаризаційного опису.
     
При інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, записи в опис виробляються інвентаризаційною комісією на підставі перевірки і перерахунку цінностей у натурі.
     
Товари та матеріали, що зберігаються на складах інших організацій, заносяться до опису на підставі документів, що підтверджують здачу цих цінностей на відповідальне зберігання.
 

       
Затверджено: постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 № 241

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (Форма № ИНВ-5)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати