Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № _______(Типова форма № НА-2)

  Особливості заповнення:
2.1. Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується для аналітичного обліку об’єктів права інтелектуальної власності, а також для аналітичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об’єктів, що надійшли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх використання особі.
2.2. Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожний об’єкт чи групу об’єктів права інтелектуальної власності, заповнюється в одному примірнику на основі “Акта введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” (типова форма № НА-1).
2.3. У рядку “Повна назва об’єкта права інтелектуальної власності із зазначенням реквізитів” вказується назва об’єкта права інтелектуальної власності та назва документації, на підставі якої такий об’єкт введено в господарський оборот підприємства (договір на використання майнових прав  інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо).
2.4. У графі “Код субрахунку бухгалтерського обліку об’єкта права інтелектуальної власності” зазначається код субрахунку бухгалтерського обліку.
2.5. У розділі “Характеристика об’єкта права інтелектуальної власності за призначенням” наводяться лише основні, притаманні цьому об’єкту ознаки або властивості. У випадку обліку групи об’єктів права інтелектуальної власності основні показники, що характеризують такі об’єкти, наводяться не за кожним об’єктом окремо, а в цілому за всією групою об’єктів права інтелектуальної власності, що враховуються в інвентарній картці.
2.6. Підставою для відміток в інвентарній картці про вибуття об’єкта права інтелектуальної власності є “Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” (типова форма № НА-3).

Затверджено: Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.04 р. № 732Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № _______(Типова форма № НА-2)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати