ІНВЕНТАРНА КАРТКА обліку основних засобів (Типова форма № ОЗ-6 )

 Особливості заповнення:
       Застосовується для обліку всіх видів основних засобів, а також для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці, та таких, що мають одне і те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість.
       Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожний об'єкт чи групу об'єктів. У випадку групового обліку картка заповнюється шляхом позиційних записів окремих об'єктів основних засобів.
       Форма заповнюється в одному примірнику на основі "Акта (накладної) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма N ОЗ-1), технічної та іншої документації.

 Затверджено: Наказ Мінстату України від 29.12.95 р. № 352

 ІНВЕНТАРНА КАРТКА  обліку основних засобів (Типова форма № ОЗ-6 )

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати