Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в полуфабрикатах, узлах и деталях оборудования, приборах и других изделиях. Форма № инв-8а

Форму затверджено: постанова Держкомстат СРСР  від 28.12.1989 р. №241.

Особливості заповнення:

  Застосовуються при інвентаризації дорогоцінних металів, що містяться в 
напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах.
Опис складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією по кожній
одиниці об'єкта в цілому по підприємству (організації), підписується комісією та
матеріально відповідальною особою (особами) і передається в бухгалтерію.
При складанні опису об'єкти обліку повинні бути записані по групах в порядку,
передбаченому Інструкцією щодо заповнення форми "Інвентаризаційний опис
дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання,
приладах та інших виробах" (форма № інв-8а), затвердженими наказом Держкомстату
СРСР за погодженням з Мінфіном СРСР від 03.11.87 №197.


Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати