Картка обліку наробітку та відстежування обігу АБ

Затверджено: Міністерство транспорту та зв'язку, наказ від 02.07.2008 р. N 795  

Особливості заповнення:

1. Інформацію про наявність штатних і додаткових споживачів електроенергії, які є визначальними для ресурсу АБ, позначають "Ц". Якщо в КТЗ застосовано також інші споживачі електроенергії, їх дописують у таблицю, зазначають номінальну потужність споживачів електроенергії у кВт.

2. Щокварталу наробіток АБ у складі КТЗ/спеціального устатковання визначають як різницю між поточним і попереднім показами лічильника пробігу чи мотогодин наробітку. Якщо АБ використовують не з початку поточного року, у колонках для запису наробітку АБ попередніх кварталів проставляють знак "-". Якщо АБ не використовують, зберігаючи поза КТЗ/спеціальним устаткованням, у колонці чи в колонках для запису квартального наробітку КТЗ/спеціального устатковання з цією АБ наводять слово "зберігання".

3. Якщо наробіток АБ залежно від об'єкта застосування обліковують у кілометрах пробігу і в мотогодинах, сумарний наробіток за рік чи на момент списання АБ визначають у кілометрах, умовно прирівнюючи одну мотогодину наробітку до 25 кілометрів пробігу.

4. Облік наробітку та відслідковування обігу АБ ведуть на паперових чи машинних носіях. Якщо облік наробітку чи обігу ведуть на машинних носіях, картку обліку роздруковують і підписують у разі зміни відповідального водія (оператора), зміни відповідального за облік наробітку і обіг АБ, оформлення висновків комісії з питань обліку наробітку, обігу і списання АБ, яку призначають наказом керівника (власника) підприємства, організації.

5. Картку обліку зберігають щонайменше протягом трьох років після списання АБ.

6. Якщо облік наробітку АБ відповідає експлуатаційній (тимчасовій) нормі середнього ресурсу АБ і вона природно зношена до граничного стану, за якого подальша експлуатація економічно недоцільна чи небезпечна, оформлена картка є актом списання АБ.

7. Якщо АБ за технічним станом непридатна для виконання функцій за призначенням, але не вичерпала встановлений ресурс, її списують на підставі рішення комісії згідно з оформленням відповідного акта списання, до якого додають картку обліку.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати