КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (Типова форма № ОЗ-8)

 Особливості заповнення:
      Застосовується для обліку руху основних засобів по класифікаційних групах при ручній обробці облікової документації.
      Заповнюється на основі даних інвентарних карток відповідних груп (видів) основних засобів та звіряється з даними синтетичного обліку основних засобів.
     На основі підсумкових даних цих карток заповнюються звітні форми з руху основних засобів.

Затверджено: Наказ Мінстату України від від 29.12.95 р. № 352

 КАРТКА ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (Типова форма № ОЗ-8)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати