Картка обліку військового майна (категорійного)

Додаток 31 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 1 розділу ІІ)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення картки обліку військового майна (категорійного)

1. Картка обліку військового майна (категорійного) (далі - картка) призначена для обліку категорійного військового майна: на складі і в службі забезпечення військової частини; у підрозділі зберігання, сховищах і в обліково-операційному підрозділі (ПТЗВ) центру забезпечення; службі забезпечення органу військового управління.

2. Картка складається з аркушів 1 та 2. Аркуш 1 картки виготовляється з різними зворотними боками для обліку: озброєння, військової техніки та іншого військового майна; виробів. Кількість аркушів 2 у кожній картці залежить від кількості підрозділів, військових частин, центрів забезпечення.

3. На складі військової частини та в підрозділі зберігання (сховищі) центру забезпечення ведеться лише аркуш 1 картки.

4. Під час обліку операцій, пов'язаних із рухом військового майна всередині військової частини, центру забезпечення, у таблиці аркуша 1 графи 7 - 18 не заповнюються, а у графах 19 - 24 повторюється попередній залишок або змінюються залишки військового майна, що знаходиться на обліку у підрозділах, військових частинах, центрах забезпечення (підрозділах зберігання).

5. Аркуш 1 картки зі зворотним боком для обліку виробів ведеться у службі забезпечення військової частини, у центрі забезпечення за партіями складання та ступенем готовності цих виробів на підставі первинних документів та витягів із формулярів (паспортів).

Зворотний бік аркуша 1 картки призначений для обліку технічного стану виробів партії, їх фактичних перевірок та тих, які плануються, а також забракованих виробів та заміни комплектуючих елементів. При цьому в таблиці розділу 2 у графах 3 - 7 "Прилади і вузли, установлені на виробах" записуються додаткові дані - індекси або шифри приладів, а також зазначаються їх номери по кожному виробу.

6. Відмітка про звірку облікових даних робиться у картці наступним рядком. У такому випадку у графі 1 аркуша 1 вказується дата звірки, а в графі 2 - "Звірено";

У картці служби забезпечення військової частини, обліково-операційному підрозділі (ПТЗВ) центру забезпечення у графах 2 - 31 аркуша 2 підписуються особи, які ведуть облік військового майна підзвітних підрозділах (на складах) військової частини, підрозділах зберігання (сховищах) центру забезпечення.

У картці складу військової частини, підрозділу зберігання (сховища) центру забезпечення підпис у графах 19 - 24 аркуша 1 роблять посадові (службові) особи, які ведуть облік військового майна у службі забезпечення та фінансово-економічному органі військової частини, обліково-операційному підрозділі (ПТЗВ) центру забезпечення.

 


Картка обліку військового майна (категорійного)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати