Карточка учета выполнения поставок военного имущества

Додаток 25 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 27 розділу IV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення картки обліку виконання поставок військового майна

1. Картка обліку виконання поставок військового майна (далі - картка) ведеться органом військового управління (службою забезпечення органу військового управління), який уклав договор щодо закупівлі (постачання, розроблення (модернізації), виготовлення) військового майна і призначена для обліку поставок військового майна в кількісному та грошовому вимірі за договорами, укладеними з постачальниками.

2. На кожного постачальника за кожним найменуванням військового майна ведуться окремі картки.

3. Картка складається із трьох розділів.

У розділі 1 відображається план поставок та його виконання за квартал та в цілому за рік. У графах 2 - 6 записуються сумарні дані граф 8 - 12 розділу 2 за всіх вантажоодержувачів за відповідний квартал і в цілому за рік.

У розділі 2 враховуються розподіл та фактичне виконання поставок за вантажоодержувачами і термінами на підставі сумарних даних графи 14 розділу 3 щодо кожного вантажоодержувача за відповідний квартал.

 

У розділі 3 враховується виконання поставок на підставі транспортних документів, рахунків, актів приймання-передавання. Одні й ті самі вантажоодержувачі записуються в графі 1 розділів 2 і 3 під однаковими порядковими номерами. У графах 2 - 4 розділу 3 записуються дані на підставі донесень військових представництв щодо приймання продукції від постачальників.

Карточка учета выполнения поставок военного имущества

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати