КАРТКА № ____ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ (Типова форма № М-12)

Використовуються :
   
       Застосовується для обліку руху матеріалів на складі за кожним сортом, видом  та розміром,  заповнюється на кожний номенклатурний номер матеріалу  і  ведеться  матеріально  відповідальною   особою (комірником, зав.  складом). Записи у картці виконують на підставі первинних прибутково-видаткових   документів    у    день,    коли відбувається операція.

 Затверджено: Наказ Мінстату України від від 21.06.96 р. № 193

КАРТКА № ____ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ (Типова форма № М-12)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати