Книга обліку наявності та руху військового майна (склад, підрозділ)

Додаток 13 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 12 розділу IV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку наявності та руху військового майна (склад, підрозділ)

  1. Книга обліку наявності та руху військового майна (склад, підрозділ) (далі - книга) призначена для обліку наявності та руху озброєння, техніки, боєприпасів, пального, продовольства, інструментів та іншого військового майна в підрозділі, на складі, у сховищі, майстерні та на інших об'єктах військового (корабельного) господарства.
  2. Облік отруйних і сильнодіючих речовин ведеться в окремій книзі.
  3. Найменування військового майна у книзі зазначаються з урахуванням його переліку згідно з класифікатором продукції постачання.
  4. Операції, пов'язані з надходженням та витратою військового майна, у книзі відображаються щодня.
  5. Облік обладнання та інструменту в ремонтному підрозділі (майстерні) ведеться в книзі за кожний цех. При цьому для кожного цеху від кількості найменувань військового майна, яке обліковується, відводиться необхідна кількість сторінок.
  6. Записи даних у графах "становить" виконуються тільки для того військового майна, яке мало рух.
  7. Відмітки про звірку облікових даних записуються наступним рядком. У цьому випадку записуються: у графі 1 - дата звірки, у графі 2 - "звірено", у графах "становить" - залишки військового майна на день звірки. Особи, які проводили звірку, ставлять підпис у графі 4.

 

Книга обліку наявності та руху військового майна (склад, підрозділ)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати