Книга учета вооружения, военной техники и другого военного имущества по номерам и техническому состоянию

Додаток 48 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 6 розділу V)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку озброєння, військової техніки та іншого військового майна за номерами і технічним станом

1. Книга обліку озброєння, військової техніки та іншого військового майна за номерами і технічним станом (далі - книга) призначена для обліку озброєння, військової техніки та іншого військового майна за номерами, технічним станом і ресурсом напрацювання (запасом ходу).

2. Книга ведеться в службі забезпечення військової частини, обліково-операційному підрозділі центру забезпечення і в службі забезпечення органу військового управління. Перелік зразків озброєння, військової техніки та іншого військового майна, які обліковуються в кожній ланці, визначається відповідною службою забезпечення органу військового управління. У разі наявності обмеженої номенклатури книга може замінюватися відомістю за тією самою формою.

3. Книга поділяється на розділи за видами озброєння, військової техніки та іншого військового майна. У розділі відводиться одна або декілька сторінок для кожного зразка озброєння та військової техніки (виду військового майна) та його модифікацій.

4. Початкові записи у книзі ведуться у військовій частині на підставі первинних документів, формулярів (паспортів) і наказів командира військової частини; у службі забезпечення органу військового управління - на підставі донесень військових частин. У графі 1 зазначаються номери за порядком тільки базових зразків озброєння та військової техніки.

5. Щодо кожної одиниці озброєння та військової техніки, які обліковуються, першим рядком в усіх графах записуються облікові показники базового зразка озброєння (військової техніки); наступними рядками записуються показники обліку приладів, які входять до його комплекту (комплексу) і обліковуються за номерами (агрегати, знаряддя, пускові установки, кулемети, прилади наведення, навігаційна апаратура, радіоелектронні приймально-передавальні засоби тощо). Записи до книги здійснюються в прийнятій послідовності нумерації підрозділів (військових частин), при цьому залишаються вільні рядки для обліку озброєння, військової техніки та іншого військового майна, які надходять.

6. У графі 15 книги служби забезпечення військової частини вказуються підрозділи і склад військової частини, книги служби забезпечення органу військового управління - військові частини і центри забезпечення. У графі 17 робляться записи про середній та капітальний ремонти і номерні технічні обслуговування.

7. У книзі обліку бронетанкової техніки у графах 17 і 22 замість надрукованих даних зазначаються відповідно "Наявність ОВТ" і "Ресурс напрацювання (запас ходу) до наступного середнього або капітального ремонту". Аналогічне виправлення у графі 22 робиться і в книзі обліку автомобільної техніки.

8. До граф 23 - 26 записуються дані, необхідні під час обліку окремих видів озброєння та військової техніки. У разі обліку бронетанкової техніки послідовно записуються тип гусениць (ВМШ, ГМШ), кількість траків (або кількість викинутих траків), вид зберігання, спосіб герметизації.

9. Під заголовками граф 27 - 37 послідовно записуються роки експлуатації озброєння і військової техніки та наростаючим підсумком дані про фактичне напрацювання з початку експлуатації за кожний минулий рік (щодо автомобільної техніки - запас ходу машин на 01 січня кожного року). У книзі обліку бронетанкової техніки в зазначених графах послідовно зазначаються інтервали запасу ходу машин (0-1000; 1001-2000; 2001-3000; 3001-4000; 4001-5000; 5001-6000; 6001-10000; 10001-20000; 20001-30000; 30001-40000; понад 40000) та дані про фактичний запас ходу машин. Інформація про запас ходу бронетанкової техніки коригується: у військовій частині щодо бойових машин - після кожного навчання, навчально-бойових - двічі на рік (після літнього і зимового періодів навчання); у службі забезпечення органу військового управління - тільки в разі переходу техніки з одного інтервалу пробігу до іншого.

Облік авіаційної техніки за графами 16, 27 - 37 не ведеться.

Книга учета вооружения, военной техники и другого военного имущества по номерам и техническому состоянию

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати