Книга обліку ремонту (обслуговування, обробки) озброєння, військової техніки та іншого військового майна

Додаток 15 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 12 розділу iV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку ремонту (обслуговування, обробки) озброєння, військової техніки та іншого військового майна

1. Книга обліку ремонту (обслуговування, обробки) озброєння, військової техніки та іншого військового майна (далі - книга) призначена для обліку проведених ремонтів (технічних обслуговувань, регламентних робіт, обробок) озброєння, техніки та іншого військового майна, а також для обліку замінених агрегатів, використаних запасних частин, ЗІП та матеріалів.

2. Книга ведеться в підрозділі (військовій частині), що здійснює ремонт (дегазацію, дезактивацію, дезінфекцію та інші види обробки) озброєння, техніки та іншого військового майна, а також на збірному пункті пошкоджених машин (далі - ЗППМ).

3. У графах 1 - 13 облікові дані записуються під час приймання озброєння, військової техніки та іншого військового майна у ремонт (обробку).

У графі 2 вказується підрозділ (військова частина), який здав (здала) озброєння, військову техніку та інше військове майно. Як підстава записуються номер і дата наряду на ремонт (модернізацію, зберігання, дослідження технічного стану, виготовлення, обробку) або іншого розпорядчого документа.

У графі 5 щодо озброєння (військової техніки), яке обліковується за номерами, записується його заводський номер (номерний знак), а щодо іншого озброєння та військової техніки - кількість прийнятих одиниць. Щодо військового майна, яке здано для обробки (ремонту), його кількість записується у прийнятих для нього одиницях виміру.

У графах 14 - 21 реквізити-підстави записуються після приймання озброєння, військової техніки та іншого військового майна в ремонт (для обслуговування, регламентних робіт, обробки).

У разі якщо кількість найменувань витрачених ЗІП і матеріалів значна, замість них у графі 18 можуть записуватися номери заводських документів, на підставі яких витрачено ЗІП і матеріали. Щодо виробів (агрегатів, приладів тощо), які обліковуються за номерами, у графі 18 записуються їхні номери.

У графі 19 реквізитом-ознакою щодо літака записується дата підписання акта про випробовування його в повітрі.

4. У кінці кожного місяця в книзі підбивається підсумок з переліком у графі 3 найменувань, а у графі 5 - кількості озброєння, військової техніки, іншого відремонтованого військового майна. Підсумок засвідчується підписом особи, відповідальної за ведення обліку.

5. При кожному розгортанні збірного пункту пошкоджених машин (далі - ЗППМ) у книзі робиться початковий запис, в якому зазначаються номер і район його розгортання (координати по карті).

Під час надходження на ЗППМ озброєння, військової техніки та іншого військового майна у графі 2 вказується військова частина, до якої воно належить, а також записуються військові звання та прізвища водіїв машин, призначених для їх супроводу.

При згортанні ЗППМ або передавання всієї зібраної на ньому техніки до ремонтних військових частин (підрозділів), евакуаційних підрозділів вищого рівня підпорядкованості книга залишається у ремонтній військовій частині (ремонтному підрозділі), силами і засобами якої (якого) був розгорнутий ЗППМ. Під час розгортання цією (цим) ремонтною військовою частиною (ремонтним підрозділом) нового ЗППМ записи у книзі починаються з нової сторінки.

 


Книга обліку ремонту (обслуговування, обробки) озброєння, військової техніки та іншого військового майна

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати