Книга обліку відвантаження (надходження) військового майна

Додаток 23 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 25 розділу iV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку відвантаження (надходження) військового майна

1. Книга обліку відвантаження (надходження) військового майна (далі - книга) призначена для обліку військового майна, відвантаженого центром забезпечення (яке надійшло до центру забезпечення) різними видами транспорту, а також для обліку пального, яке надійшло до авіаційної військової частини.

За цією книгою також ведеться облік надходження і відправлення транспорту з військовим майном.

2. Книга ведеться в службі забезпечення органу військового управління, обліково-операційному підрозділі (ПТЗВ) центру забезпечення і відповідній службі забезпечення авіаційної військової частини.

3. Записи в книзі ведуться окремо на відвантажене військове майно та військове майно, яке надійшло, а також за видами транспорту, окремими транспортами та транспортними засобами (вагонами, цистернами, платформами, суднами, автомобілями, контейнерами). На відвантажене військове майно та на військове майно, яке надійшло, а також на кожний вид транспорту відкривається особовий рахунок.

За наявності великого вантажообігу дозволяється вести облік відвантаженого військового майна, а також того військового майна, яке надійшло, в окремих книгах.

4. Щодо кожного транспортного засобу і виду транспорту підбиваються підсумки за кількістю місць та масою брутто відповідно з періодичністю встановленої звітності. Щодо наливних вантажів у графах 15, 16 вказується маса продукту.

5. Усі документи, пов'язані з відвантаженням військового майна або з його надходженням (транспортні документи, повагонні відомості тощо), здаються до обліково-операційного підрозділу центру забезпечення (ПТЗВ), у відповідну службу забезпечення військової авіаційної частини.

 

6. У графі 21 робляться відмітки на підставі актів приймання-передачі.

Книга обліку відвантаження (надходження) військового майна

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати