Книга обліку військового майна, яке надійшло та видано за планом постачання

Додаток 42 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 58 розділу ІV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку військового майна, яке надійшло та видано за планом постачання

1. Книга обліку військового майна, яке надійшло та видано за планом постачання (далі - книга), призначена для обліку військового майна, яке надійшло від постачальників у центр забезпечення та видане вантажоодержувачам згідно з планом постачання служби забезпечення органу військового управління, якій підпорядкований центр забезпечення.

2. Книга ведеться в обліково-операційному підрозділі (ПТЗВ) центру забезпечення.

3. Дані у графах 8, 19 - 21, а також у кожному особовому рахунку у графах "планується до видачі на рік" та "планується до видачі у середньому за квартал" заносяться на підставі планових (розпорядчих) документів служби забезпечення органу військового управління, якій підпорядкований центр забезпечення.

4. Кількість виданого військового майна по кожному найменуванню записується щокварталу в особові рахунки вантажоодержувачів на підставі первинних документів.

5. Залежно від кількості вантажоодержувачів, закріплених за центром забезпечення, книга може містити необхідну кількість вкладишів, форма яких відповідає формі правого боку книги.

Книга обліку військового майна, яке надійшло та видано за планом постачання

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати