Книга обліку виробів за номерами та технічним станом

Додаток 49 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 6 розділу V)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку виробів за номерами та технічним станом

1. Книга обліку виробів за номерами та технічним станом (далі - книга) призначена для обліку виробів за номерами та технічним станом, а також обліку режимів утримання виробів, умов їх зберігання, проведених доробок, регламентних робіт і заміни комплектуючих елементів (ЗІП) до них.

2. Книга ведеться у службі забезпечення військової частини, в обліково-операційному підрозділі центру забезпечення і в службі забезпечення органу військового управління. Перелік виробів для обліку в кожній ланці визначається відповідною службою забезпечення органу військового управління.

3. На кожне найменування виробу, що обліковується в книзі, відводиться відповідна кількість сторінок.

4. Початкові записи у книзі робляться:

  • у службі забезпечення військової частини і обліково-операційному підрозділі центру забезпечення - на підставі первинних документів та формулярів (паспортів);
  • у службі забезпечення органу військового управління - на підставі донесень військових частин (центрів забезпечення).

5. Щодо кожної одиниці виробів, які обліковуються, першим рядком в усіх графах записуються облікові показники цього виробу, наступними рядками - облікові показники його основних комплектуючих приладів (вузлів, ЗІП). При цьому записуються: у графі 1 - порядкові номери тільки виробів; у графі 17 - дати заміни тільки тих приладів (вузлів), термін придатності яких менше, ніж виробу; у графі 19 - умови зберігання виробу ("Опалюване сховище", "Неопалюване сховище" або "Відкритий майданчик").

Книга обліку виробів за номерами та технічним станом

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати