Книга обліку за номерами і закріплення озброєння, військової техніки та іншого військового майна

Додаток 47 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 5 розділу V)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку за номерами і закріплення озброєння, військової техніки та іншого військового майна

1. Книга обліку за номерами і закріплення озброєння, військової техніки та іншого військового майна (далі - книга) призначена для обліку озброєння, військової техніки та іншого військового майна за номерами, марками і типами, а також обліку закріплення цього військового майна за підрозділами (посадовими (службовими) особами).

2. Книга ведеться у службі забезпечення, на складі військової частини, у відповідних структурних підрозділах центру забезпечення.

3. Книга ділиться на розділи за видами озброєння (військової техніки, майна). У розділі відводиться одна або декілька сторінок для кожного зразка озброєння (військової техніки, майна) та його модифікацій.

4. Початкові записи у книзі здійснюються на підставі первинних документів і наказів командира військової частини (начальника центру забезпечення).

5. У разі якщо номенклатура військового майна незначна, книга може замінюватися відомістю тієї самої форми.

Книга обліку за номерами і закріплення озброєння, військової техніки та іншого військового майна

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати