Книга обліку забракованого військового майна

Додаток 32 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 40 розділу ІV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку забракованого військового майна

1. Книга обліку забракованого військового майна (далі - книга) призначена для обліку військового майна, забракованого під час приймання від постачальників та в процесі зберігання.

2. Книга ведеться в обліково-операційному підрозділі (ПТЗВ) центру забезпечення. На кожного постачальника в ній відкривається окремий особовий рахунок. Записи в книзі проводяться на підставі актів приймання (рекламацій, технічного стану), у яких комісією центру забезпечення вказується кількість забракованого військового майна та причини бракування.

3. Графи 13, 14 заповнюються на підставі вказівок служби забезпечення органу військового управління, якому підпорядкований центр забезпечення, або повідомлення постачальника.

 

4. У разі отримання вказівки служби забезпечення органу військового управління про приймання від постачальника військового майна, забракованого під час приймання, робиться відповідна відмітка в акті приймання-передачі (рекламації, технічного стану) з посиланням на отриману вказівку. Військове майно ставиться на облік у відповідних облікових регістрах (книги, картки обліку військового майна), про що робиться відмітка у графі 15 даної книги.

Книга обліку забракованого військового майна

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати