Книга обліку запасних частин, інструменту і приладдя розсипом, матеріалів та майна служб ракетного озброєння і ракетно-артилерійського озброєння

Додаток 14 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 12 розділу IV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку запасних частин, інструменту і приладдя розсипом, матеріалів та майна служб ракетного озброєння і ракетно-артилерійського озброєння

1. Книга обліку запасних частин, інструменту і приладдя розсипом, матеріалів та майна служб ракетного озброєння і ракетно-артилерійського озброєння (далі - книга) призначена для обліку наявності та руху запасних частин, інструменту і приладдя (далі - ЗІП) розсипом, обладнання ремонтних майстерень, витратних матеріалів, несекретної технічної документації, службової літератури та іншого військового майна, записи про витрату та надходження яких робляться рідко.

2. Книга ведеться у службі забезпечення військової частини, на складі та в ремонтному підрозділі військової частини (ремонтній військовій частині) та центру забезпечення.

3. На кожний ЗІП або групу майна в книзі відводиться декілька сторінок. Найменування деталей (предметів) ЗІП, їх індекси, номери креслень (деталей) зазначаються (друкуються під час виготовлення книг) у графі 1 у послідовності, установленій відповідною службою забезпечення органу військового управління. Групування номенклатур за іншими видами (групами) майна у графі 1 здійснюється з урахуванням його руху.

4. Початкові записи у книзі робляться в службі забезпечення військової частини (обліково-операційному підрозділі центру забезпечення), а наступні - особою, яка веде облік військового майна.

Записи у книзі ведуться: на складі військової частини (ремонтної військової частини) - під час кожного приймання (видачі) військового майна; у всіх ремонтних підрозділах, а також у службі забезпечення військової частини (обліково-операційному підрозділі центру забезпечення, ремонтної військової частини) - під час кожного отримання (видачі) і списання з обліку військового майна. Під час обліку ЗІП в службі дані графи 5 записуються простим олівцем на підставі діючих норм.

Списання з обліку ЗІП і витратних матеріалів проводиться у майстерні - щомісяця на підставі підсумків у книзі обліку ремонту (обслуговування, обробки) озброєння, військової техніки та іншого військового майна за кількістю відремонтованого озброєння та використаних ЗІП і матеріалів; у службі забезпечення військової частини (ремонтної військової частини) - на підставі квартальних донесень начальника майстерні, що складаються за даними книги обліку ремонту (обслуговування, обробки) озброєння, військової техніки та іншого військового майна.

У донесенні вказуються: найменування ЗІП (індекс, номер креслення) і матеріалів; коди номенклатур; кількість витрачених (на ремонт, технічне обслуговування, укомплектування індивідуальних ЗІП, на виготовлення та усього) ЗІП та матеріалів.

5. Відмітки про звірку здійснюються на кожній сторінці книги нижнім рядком в останній заповненій графі реквізиту "Становить".

6. Для підбиття підсумків щодо руху військового майна за визначений період відводиться перша вільна колонка з графами "надійшло", "вибуло" і "становить". Підсумки визначаються складанням показників всіх попередніх граф "надійшло" і "вибуло". Отримані результати записуються до однойменних граф підсумкової колонки. Дані про залишки до графи "становить" підсумкової колонки переносяться з однойменної останньої графи.

 

 

Книга обліку запасних частин, інструменту і приладдя розсипом, матеріалів та майна служб ракетного озброєння і ракетно-артилерійського озброєння

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати