Книжка чекових вимог

Додаток 34 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 43 розділу ІV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення чекової вимоги з книжки чекових вимог

1. Чекова вимога з книжки чекових вимог (далі - чекова вимога) призначена для отримання військовою частиною пального, продовольства з центру забезпечення (військової частини).

2. Чекова вимога виписується у службі забезпечення військової частини. Під час виписування заповнюються чекова вимога та її корінець. Чекова вимога підписується заступником командира військової частини (помічником командира корабля), на якого покладені завдання з матеріально-технічного забезпечення начальником відповідної служби забезпечення, начальником фінансово-економічного органу, та скріплюється мастиковою гербовою печаткою.

Приймальнику військової частини чекова вимога разом з незаповненим талоном видається під підпис у корінці.

3. У центрі забезпечення в разі відпускання військового майна заповнюються талон і зворотний бік чекової вимоги із зазначенням фактично відпущеного військового майна. Заповнений талон чекової вимоги підписується начальником центру забезпечення і начальником обліково-операційного підрозділу (ПТЗВ).

Під час відпускання продовольства одночасно з талоном чекової вимоги оформлюється довідка про якість продуктів, яка підписується начальником центру забезпечення та лаборантом.

Під час приймання пального до талона чекової вимоги додається паспорт якісного стану військового майна або заповнюється довідка про якість. Підписи посадових осіб скріплюються мастиковою гербовою печаткою центру забезпечення.

Крім талона чекової вимоги, приймальнику надається накладна (форма № З-3) на отримані матеріальні засоби, про що робиться відмітка:

у графі "Підстава операції" талона чекової вимоги "До накладної від ____________ № _____";

                                                                                                                                                (дата)

у графі "Вид операції" накладної "До чекової вимоги № ___, серія ____, книжка № ______ від ____________".
                                                                                                                                                                                              (дата) 

4. Під час отримання військового майна, а також талона чекової вимоги приймальник військової частини ставить підпис на зворотному боці чекової вимоги. Отримане військове майно приймальник здає за талоном чекової вимоги та накладною (форма № З-3) начальнику складу військової частини, який приймає військове майно, записує отриману кількість у картки (книги) обліку, ставить підпис у талоні чекової вимоги про отримання військового майна і повертає талон чекової вимоги приймальнику.

У корінці чекових вимог проставляється відмітка про оприбуткування військового майна, яке надійшло, і закресленням погашається підпис приймальника про отримання чекової вимоги.

5. Заповнені і невикористані, а також зіпсовані бланки чекових вимог перекреслюються, додаються до відповідних корінців чекових вимог і зберігаються разом з ними.

6. У разі переведення військової частини на забезпечення до іншої служби забезпечення органу військового управління в атестаті військової частини вказуються номер і серія книжки чекових вимог, а також номери невикористаних бланків чекових вимог.

 

У разі прибуття військової частини на забезпечення до іншої служби забезпечення органу військового управління книжки чекових вимог обліковуються цією службою забезпечення органу військового управління.

Книжка чекових вимог

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати