Книжка перепусток на ввезення (вивезення) військового майна

Додаток 35 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 45 розділу ІV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення перепусток з книжки перепусток на ввезення (вивезення) військового майна

1. Перепустка з книжки перепусток на ввезення (вивезення) військового майна (далі - перепустка) є документом, який дозволяє ввезення військового майна на територію (вивезення його з території) центру забезпечення. За нею також здійснюється контроль ввезення (вивезення) військового майна в підрозділи зберігання.

2. Перепустка виписується в обліково-операційному підрозділі центру забезпечення на ім'я особи, відповідальної за здавання (приймання) військового майна, на підставі первинних документів на здавання (приймання) військового майна і видається такій особі під підпис у корінці. Без запису підстави в рядку "Підстава" перепустка недійсна. Перепустка підписується начальником обліково-операційного підрозділу і скріплюється відповідною мастиковою печаткою центру забезпечення. За необхідності ввезення (вивезення) військового майна на територію (з території) центру забезпечення в неробочий час перепустка виписується за підписом чергового центру забезпечення.

3. Під час ввезення (вивезення) військового майна перепустка подається черговому контрольно-пропускного пункту, який після перевірки кількості місць вантажу відмічає у перепустці час ввезення (вивезення). У разі вибуття здавальника (приймальника) військового майна з території центру забезпечення перепустка залишається у чергового контрольно-пропускного пункту.

4. Після закінчення робочого дня черговий контрольно-пропускного пункту здає перепустки в обліково-операційний підрозділ для звірки їх з корінцями.

5. Використані перепустки зберігаються в обліково-операційному підрозділі центру забезпечення разом із первинними документами на здавання (приймання) військового майна.

6. За потреби ввезення та вивезення військового майна оформлюється дві перепустки.

Книжка перепусток на ввезення (вивезення) військового майна

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати