ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА №______ (Типова форма № М-28а)

Використовуються :
для  оформлення  відпуску   матеріалів, що систематично витрачаються при виготовленні продукції,  а також дляпоточного контролю за додержанням  встановлених  лімітів  відпуску матеріалів  на  виробничі  потреби та є виправдувальним документом
для списання матеріальних цінностей зі складу.
 Лімітно-забірні картки  виписуються  відділом  постачання або плановим відділом на  одне  або  декілька  найменувань  матеріалів(номенклатурних номерів)   у   двох  примірників.  Один  примірник до початку місяця  передається   цеху   (дільниці)   -   споживачу матеріалів, другий - складу або кладовій цеху (дільниці).  Відпуск матеріалів у виробництво  здійснюється  складом  при  пред'явленні представником цеху   свого   примірника  лімітно-забірної  картки.Комірник відмічає в обох примірниках дату та кількість відпущеного матеріалу, після   чого   визначає   залишок   ліміту   за  кожнимноменклатурним номером матеріалів.  В лімітно-забірній картці цеху(дільниці) розписується  комірник,  а  в  лімітно-забірній  картці складу - представник цеху (дільниці).
     Для скорочення  кількості  первинних документів,  там,  де цедоцільно,  рекомендується     оформляти     відпуск     матеріалівбезпосередньо в   картках  складського  обліку.  В  цьому  випадку видаткові документи на відпуск матеріалів не оформлюються,  а сама операція здійснюється на основі лімітних карток, які виписуються в одному примірнику та не мають характер бухгалтерських  документів.
Ліміт відпуску  можна  вказати і в самій картці.  Представник цеху при одержанні  матеріалів  розписується  безпосередньо  в  картках складського обліку,   а  в  лімітно-забірній  картці  розписується комірник.
     По лімітно-забірній  картці  ведеться також облік матеріалів, що не були використані у виробництві (повернення). При цьому інших додаткових документів не складається.
     Понадлімітний відпуск  матеріалів  та  заміна   одних   видів матеріалів іншими  допускається   тільки   з   дозволу  керівника підприємства (організації),  головного інженера або осіб,  ними на те уповноважених. При цьому виписується акт-вимога  (форма N М-10).
 Зміна ліміту  здійснюється тими ж особами,  яким надано право його встановлення.Відпуск матеріальних  цінностей  здійснюється  з тих складів, які позначені  в  лімітно-забірній картці.  Комірник  відмічає  в лімітно-забірній  картці  дату та кількість відпущеного матеріалу, після чого  визначає  залишок  ліміту  з  кожного  номенклатурного номера   матеріалів.   Здача  складом  лімітно-забірних  карток  в бухгалтерію здійснюється після використання ліміту.
 Бланк лімітно-забірної   картки   з   частковим   заповненням реквізитів може бути складено за допомогою засобів  обчислювальної техніки.
     Лімітно-забірна картка призначена: Форма N    М-8   -   для   багаторазового   відпуску   одного
номенклатурного номера матеріалів на один місяць.
     Форма N  М-9  -  для  чотирьохразового  відпуску  лімітованих матеріалів, що відносяться на один вид витрат (замовлення на  одинмісяць та  на  різноманітні види витрат (замовлень).  В останньому випадку заповнюється графа "Кореспондуючий рахунок".
     Форма N  М-28  для  відпуску матеріалів на будівельні об'єкти ведеться протягом  усього  періоду  будівництва  і  знаходиться  у виконавця робіт.  Одночасно  складається щомісячна лімітно-забірна картка за формою N М-28а,  що знаходиться на складі.  При відпуску матеріалів зі  складу  комірник  розписується  в  лімітно-забірній картці форми N М-28, а одержувач - в лімітно-забірній картці форми N М-28а.
     Наприкінці місяця   виконавець    робіт    за    результатами інвентарізації заповнює  графу  14 форми N М-28.  Фактична витрата матеріалів за місяць визначається  шляхом  підрахунку  по  кожному рядку (за відрахуванням повернення та залишку на об'єкті на кінець місяця).
     Оформлені лімітно-забірні    картки    разом   з   первиннимидокументами  подаються  до   матеріального   звіту   та   здаються комірником і виробником робіт в бухгалтерію.  В  бухгалтерії згідно зі звітом складу перевіряється правильність списання матеріалів на виробництво  по  кожному  об'єкту  та ділянці в цілому і одночасно визначаються дані про витрату матеріалів в лімітно-забірній картці форми    N   М-28   з   початку   будівництва   кожного   об'єкту. Лімітно-забірні картки з незакінчених (що переходять на  наступний місяць) об'єктів повертаються виконавцю робіт.
     Форма N М-28 - для  обліку  відпуску  матеріалів  будівельнимоб'єктам з центрального складу чи складу ділянки.  Лімітно-забірна картка виписується на кожний об'єкт на один місяць.
       Затверджено: Наказ Мінстату України від від 21.06.96 р. № 193

ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА №______ (Типова форма № М-28а)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати