Лімітно-забірна картка (Типова форма № М-8)

Особливості заповнення: один примiрник до початку мiсяця передається цеху (дiльниці) — споживачу матерiалiв, другий — складу або кладовiй цеху (дiльниці. Вiдпуск матерiалiв у виробництво здiйснюється складом при пред’явленнi представником цеху свого примiрника лiмiтно-забiрної картки. Комiрник вiдмiчає в обох примiрниках дату та кiлькiсть вiдпущеного матерiалу, пiсля чого визначає залишок лiмiту за кожним номенклатурним номером матерiалiв. В лiмiтно-забiрнiй картцi цеху (дiльниці розписується комiрник, а в лiмiтно-забiрнiй картцi складу — представник цеху (дiльниці). Призначена для багаторазового вiдпуску одного номенклатурного номера матерiалiв на один мiсяць.
Затверджено: наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193

Лімітно-забірна картка (Типова форма № М-8)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати