Накладная-требование на отпуск / внутреннее перемещение / материалов (Типова форма № М-11)

Використовуються :
   
       Використовується для  обліку  руху  матеріальних  цінностей всередині  підприємства  та   їх   відпуску  господарствам   свого підприємства,  що  розташовані  за межами його території,  а також стороннім організаціям.
       Накладна-вимога виписується в двох примірниках і підписуєтьсяголовним бухгалтером або особою, на те уповноваженою.
       У випадку    відпуску    матеріалів    господарствам    свогопідприємства  один  примірник   передається   одержувачам   (цеху,дільниці  та  т.п.),  другий  - складу,  який потім передається до
бухгалтерії.
       У випадку внутрішнього переміщення матеріалів накладну-вимогу складає матеріально відповідальна особа  складу  (цеху),  що  здає цінності. Один примірник служить складу (цеху),  що здає,  основою для списання цінностей,  а другий - складу (цеху),  що приймає для оприбуткування цінностей. Графа 9 "Інвентарний номер" заповнюється в тому  випадку,  якщо  облік   малоцінних   та   швидкозношуваних
предметів ведеться за інвентарними номерами.
       У випадку відпуску матеріальних цінностей господарствам свого підприємства, що   розташовані   за  межами  його  території,  або стороннім організаціям   накладну-вимогу   виписують   на   основі договорів, нарядів   і   інших   відповідних   документів.  Перший примірник передають складу  як  основу  для  відпуску  матеріалів, другий -   одержувачеві   матеріалів.   При   відпуску  матеріалів самовивозом накладну-вимогу   підписану   одержувачем,    комірник передає в    бухгалтерію    для   виписки   розрахунково-платіжних документів, якщо матеріали відпускалися із наступною оплатою. 

  Затверджено: Наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193

Накладная-требование на отпуск / внутреннее перемещение / материалов (Типова форма № М-11)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати