НАКЛАДНА-ВИМОГА на відпуск /внутрішнє переміщення/ матеріалів (Типова форма № М-11)

Особливості заповнення: використовується для облiку руху матерiальних цiнностей в серединi пiдприємства та їх вiдпуску господарствам свого пiдприємства, що розташованi за межами його територiї, а також стороннiм органiзацiям. Накладна-вимога виписується в двох примiрниках i пiдписується головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою.
Затверджено: наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193

НАКЛАДНА-ВИМОГА на відпуск /внутрішнє переміщення/ матеріалів (Типова форма № М-11)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати