Наряд на ремонт (модернізацію, зберігання, дослідження технічного стану, виготовлення, обробку)

Додаток 30 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 36 розділу iV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення наряду на ремонт (модернізацію, зберігання, дослідження технічного стану, виготовлення, обробку)

1 Наряд на ремонт (модернізацію, зберігання, дослідження технічного стану, виготовлення, обробку) (далі - наряд на ремонт) є розпорядчим документом, що видається підлеглому ремонтному підрозділу (військовій частині) на здійснення робіт.

2 Наряд на ремонт складається у службі забезпечення органу військового управління (військової частини), в обліково-операційному підрозділі центру забезпечення.

3 Наряд на ремонт підписується начальником служби забезпечення органу військового управління (військової частини), посадовою особою за відповідним напрямом забезпечення, начальником обліково-операційного підрозділу центру забезпечення та особою, яка веде облік військового майна у відповідній службі забезпечення (в обліково-операційному підрозділі центру забезпечення).

Підписи посадових осіб служби забезпечення органу військового управління скріплюються мастиковою гербовою печаткою

 

4 Реквізити щодо приймання в ремонт військового майна та приймання відремонтованого оформлюються при виконанні ремонту військового майна у ремонтному підрозділі військової частини (центру забезпечення).

 

Наряд на ремонт (модернізацію, зберігання, дослідження технічного стану,  виготовлення, обробку)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати